Du konkurrerar med det värdelöfte du ger. Därför måste du noggrant förstå vad du lovar. Dina erbjudanden har ringa värde om kunderna inte uppskattar dem. Syftet med att analysera dina värdelöften är att få en uppfattning om hur dina erbjudanden mottas av marknaden, kartlägga marknadsbehoven, samt utreda utvecklingsmöjligheterna.


Med vår studie av dina värdelöften får du insikt i vilka tjänsteerbjudanden som kunderna uppskattar. I en miljö av samarbeten mellan olika typer av aktörer ger vi förslag till hur värdekonstellationen bör struktureras och omstruktureras för bästa konkurrenskraft.


Våra undersökningar ger dig en karta och en kompass för bättre affärsnavigering. Det kan räcka med en undersökning, men ofta bör man samla in olika typer av marknadsdata för att se hela bilden.