Konsultering

 

”Processen från tanke till handling är ibland lång och organisationen väntar på beslut”.

 

Komma igång!

Att göra en undersökning, att samla in och bearbeta marknadsdata är ofta enbart en del av en längre process som strävar till att införa ny kunskap i ett företag eller en organisation. Olika mål kräver användande av olika verktyg. Att identifiera de till buds stående alternativen är en process som i sig kan vara en stor utmaning. Vi kan i egenskap av oberoende konsulter vara delaktiga i uppstartningen av de strategiska utvecklingsprocesserna och föra in en arbetsstruktur som hjälper ditt företag att snabbare ta sig framåt.

 

Tolka och använda resultaten

Vår konsultering omfattar också en bredare tolkning av de resultat som vi presenterar. Vi är även med och diskuterar vad resultaten betyder och vilka konsekvenserna är för framtida beslut i ditt företag. I företagen finns en stor mängd information, lagrade i databaser färdiga att analyseras. Här kan Probic komma in och hjälpa till att ta fram den information som redan finns och förädla den till beslutsunderlag.

 

Få det nya implementerat

En lyckad strategiprocess kräver kunskap, innovativitet och inte minst energi att förverkliga det som beslutats. Att involvera de som bearbetat datan som ligger till grund för nya vägval ger ditt företag en möjlighet att på ett mera objektivt sätt ta till sig fakta som behövs som beslutsunderlag.