Probics tjänsteportfölj består av tre kompetensområden undersökningar, konsultering och utbildning. Alla våra tjänster är skräddarsydda och vi arbetar efter en processmodell som går ut på att vi först diskuterar igenom de behov och utmaningar som ditt företag står inför. Vi på Probic kommer med alternativa lösningsförslag och tillsammans utarbetar vi en företagsspecifik marknadsundersökningsplan. Beroende på resultat och önskemål kan samarbetet fördjupas med både dagar av konsultering och utbildning för effektivare affärer.