Företagets viktigaste resurs är personalen. Att leda och engagera personalen kräver hörsamhet och förmåga att tolka både den verbala och icke-verbala kommunikationen. Syftet med att undersöka din personal är dels att fastställa arbetsplatsklimatet, och dels att utreda orsakerna därtill.


Med vår personalundersökning identifierar du orsakerna till hur personalen mår och vad du kan göra för att öka personalens engagemang för sina arbetsuppgifter. Den ger en uppfattning om vilka arbetsplatsrelaterade faktorer som du kan bygga vidare på och vilka som bör ändras snarast möjligt eller på sikt.


Analysen bygger på information som vi samlar in genom arbetsplatsenkäter eller personliga intervjuer. Vi kan jämföra resultaten mellan olika avdelningar, arbetsteam och personkategorier. Vid upprepade studier kan vi också kartlägga förändringar över tiden.