Koulutus

 

Tieto vanhenee! Tavoiteorientoituneet yritykset ja organisaatiot, jotka asettavat vaativia kehittämistavoitteita, tarvitsevat koulutusta. Probic tarjoaa kahdentyyppisiä räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia.


1) Koulutus, jonka tavoitteena on harjaannuttaa yritysten ja organisaatioiden kykyä ymmärtää ja tulkita tutkimustuloksia ja parantaa ymmärrystä miten kerätty data jalostetaan käyttökelpoiseksi tiedoksi. Koulutus perustuu Probicin tekemiin tutkimuksiin sekä ymmärrykseen miten yrityksesi käsittelee kerättyä tietoa. Koulutus syventyy kysymyksiin kuten: olemmeko ymmärtäneet tutkimustulokset, miten olemme tulkinneet tuloksia, mikä taho organisaatiossa tekee mitäkin, mitä teemme seuraavaksi ja missä meidän tulisi kehittyä?

 

2) Koulutus, jonka tavoitteena on kehittää osaamista joka liittyy strategiseen asiakas- ja markkinointitietoon yrityksissä ja organisaatioissa. Esimerkkeinä koulutuskokonaisuuksista voidaan mainita kuluttajakäyttäytyminen, scenaarioanalyysi ja markkinapositiointi.


Näemme koulutuksen integroituna osana yritysten toimintaa ja teemme töitä jotta koulutus ja oppiminen tulisi luonnolliseksi osaksi kanssatyöntekijän arkea. Oppivassa organisaatiossa on oppimisella itsestään selvä rooli. Tarjoamamme koulutuskokonaisuudet räätälöidään tarpeen mukaan ja ne voivat olla suoraan kytkettyinä strategisiin ja operatiivisiin päätöksiin korkeimmalla johtotasolla, keskijohtotasolla sekä prosessi- ja henkilöstökehittämisessä työpaikkatasolla.


Tarjoamamme koulutuskokonaisuudet ovat ongelmalähtöisiä. Koulutuksissamme käsittelemme aiheisiin liittyvää teoriaa unohtamatta käytännönläheisiä harjoituksia ja varaamme myös aikaa kokemusten vaihtoon ja reflektioon.