Konsultointi

 

”Vaihe ajatuksesta toimintaan on joskus pitkä samalla kuin organisaatio odottaa päätöksiä”


Aloitus!

Tutkimuksen suorittaminen, markkinointitiedon kerääminen ja työstäminen ovat usein vain osa pidempää prosessia jonka tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen yritykseen tai organisaatioon. Erilaiset tavoitteet vaativat erilaisten työkalujen käytön. Erilaisten vaihtoehtojen löytäminen ja käyttökelpoisuuden arviointi on prosessi joka jo itsessään asettaa suuria vaatimuksia tekijälle. Voimme, riippumattomien konsulttien roolissa, osallistua strategisten kehittämisprosessien käynnistämiseen ja tuoda työtavan joka auttaa yritystäsi nopeammin kehittämisprosessissa eteenpäin.


Tulosten tulkinta ja soveltaminen

Konsultointimme sisältää myös laajemman tulkinnan esittämistämme tuloksista. Olemme mukana keskustelemassa mitä tutkimuksessa saadut tulokset tarkoittavat ja minkälaisia vaikutuksia niillä on yrityksesi tuleviin päätöksiin. Yrityksissä on usein varastoituna tietokantoihin suuria määriä tietoa joka odottaa analysointia. Probic tarjoaa analyysipalveluita, joiden avulla löydetään ja jalostetaan jo olemassa oleva tieto tulevien päätösten perustaksi.


Uuden tiedon käyttöönotto

Onnistunut strategiaprosessi vaatii tietoa, luovuutta eikä vähiten energiaa jotta uudet päätökset voidaan ottaa käyttöön. Kerätyn uuden tiedon analysoinut taho voidaan ottaa mukaan uusien käytäntöjen käyttöönottoprosessiin. Tämä antaa yrityksellesi mahdollisuuden objektiivisemmalla tavalla hyödyntää päätöksiin tarvittavaa tietoa.