Genom att ha kunskap om dina konkurrenter har du en möjlighet att ligga ett steg för dem. Det är till fördel att du vet vad konkurrenterna gör, hur de tänker och vad de planerar. Syftet med en analys av konkurrensen är att ge dig relevant information för att stödja det strategiska och operativa beslutsfattandet i ditt företag.

 

Vår konkurrentanalys ger dig en överblick över dina närmaste konkurrenter och deras styrkor och svagheter. Den ger en uppfattning om konkurrenternas framtidsplaner. Analysen hjälper dig att identifiera ditt företags nuvarande konkurrensförmåga och ger information för att positionera företaget och erbjudandet på ett sådant sätt att det ger kunderna ett mervärde. Därmed ger analysen även information om vilka faktorer i ditt företag som eventuellt bör förbättras för att bättre matcha konkurrenternas erbjudanden.

 

Analysen bygger på information insamlad om konkurrenter och deras produkter och tjänster. Vi hjälper dig att samla in och sammanställa informationen, genom att till exempel göra analyser av enskilda konkurrenter, benchmarking eller positioneringsanalyser.