Keräämällä tietoa kilpailijoistasi voit saada etulyöntiaseman markkinoilla. Sinun on hyvä tietää, mitä kilpailijat tekevät, miten he ajattelevat ja mitä he suunnittelevat. Kilpailutilanneanalyysin tavoitteena on antaa sinulle hyödyllistä tietoa jolle voit perustaa strategisen ja operatiivisen päätöksenteon yrityksessäsi.

 

Kilpailija-analyysimme antaa sinulle katsauksen lähimmistä kilpailijoistasi sekä heidän vahvuuksista ja heikkouksista. Analyysi antaa käsityksen kilpailijoiden tulevista suunnitelmista. Se auttaa sinua tunnistamaan yrityksesi nykyisen kilpailukyvyn ja antaa tietoa miten asemoida yritys ja tarjoama, jotta ne tuottavat asiakkaillesi lisäarvoa. Täten analyysi antaa myös tietoa mitä asioita yrityksessäsi mahdollisesti kannattaisi kehittää jotta voit paremmin vastata kilpailijoiden tarjouksiin.

 

Analyysi perustuu kerättyyn tietoon koskien kilpailijoita ja heidän tuotteita sekä palveluita. Autamme sinua keräämään ja tulkitsemaan tietoa, esimerkiksi yksittäisten kilpailijoiden analyysillä, benchmarkingilla tai positioanalyysillä.