Vem är vi?

 

Probic är ett företag vars primära affärsidé är att erbjuda företag och organisationer individuella lösningar i form av marknadsundersökningar och -kartläggningar. Vi är experter på att anpassa undersökningsmetoden till ditt behov av en god affärsoptimering.

 

Till affärsidén hör ytterligare att erbjuda konsultering och utbildning i samband med implementeringen av genomförda undersökningar, samt i frågor som överlag berör behovet av strategisk kund- och marknadsinformation i företag och organisationer.

 

Vår styrka är att vi är en österbottnisk samarbetspartner som kan erbjuda flerspråkig service. Vi har en flexibel organisation och vi eftersträvar att vara snabba och kostnadseffektiva i våra leveranser. I samarbete med dig skräddarsyr vi lösningar enligt ditt behov. För varje uppdrag utses en ansvarig projektchef som är din personliga samarbetspartner i uppdraget.

 

Vi erbjuder en helhetslösning, genom att planera, genomföra, och analysera undersökningar. Vi vill garantera bästa möjliga resultat. Därför samarbetar vi med andra aktörer i uppdrag som kräver specialkompetens och -resurser. Vi kan även göra underleveransarbeten i form av statistiska analyser av färdigt insamlad data.

 

Vår grundfilosofi är att undersökningens resultat skall ge dig en praktisk nytta. Vi kan erbjuda konsultering och utbildning för att följa upp undersökningen och implementera resultaten i den praktiska verksamheten. Undersökningen skall ge dig ett mervärde. Därför vill vi i Probic poängtera individuella lösningar i samarbetet med dig.