Yrityksen tärkein resurssi on henkilökunta. Henkilökunnan johtaminen vaatii herkkyyttä ja kykyä tulkita sekä sanallista että sanatonta viestintää. Henkilökuntasi mielipiteitä voidaan selvittää työilmapiiriä ja siihen vaikuttavia tekijöitä tutkimalla.


Meidän henkilökuntatutkimuksen avulla löydät syyt henkilökunnan vointiin ja saat keinoja lisätäksesi henkilökunnan sitoutumista työtehtäviinsä ja yritykseen. Tutkimus antaa käsityksen mitä työpaikkasidonnaisia seikkoja voit kehittää ja mitä tulee muuttaa lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä.


Analyysi rakentuu tiedolle, joka kerätään esimerkiksi työpaikkakyselyillä tai haastatteluilla. Voimme verrata eri osastojen, työtiimien ja henkilökategorioiden tuloksia. Jatkuvissa tutkimuksissa voimme myös kartoittaa pidemmän ajan muutoksia henkilökunnan keskuudessa.