On erittäin tärkeää, että pystyt luomaan syvällisen ymmärryksen asiakkaistasi ja potentiaalisista asiakkaista jotta voit tarjota tuotteita ja palveluita joita asiakkaat ovat valmiit ostamaan. Keskeistä on ymmärtää, mikä saa asiakkaan ostamaan tiettyä tuotetta tai palvelua tietyltä yritykseltä.


Asiakkaiden tarvekartoitus on erittäin tärkeä perusta tuote – ja palvelutarjoomalle. Mikäli asiakastarpeita ei tyydytetä on todennäköistä ettei koettu palvelutaso ole tarpeeksi korkea. Samalla voidaan todeta, että asiakkaiden kokema laatu on riippuvainen heidän odotuksista. Jos yritykselläsi on oikeanlainen käsitys asiakkaan odotuksista ja onnistuu ylittämään kyseiset odotukset, voi koettu arvo nousta erittäin korkealle joka omasta puolestaan voi johtaa uskollisiin ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin.

 

Asiakastyytyväisyys voi muodostua kun asiakas vertaa tuotteen tai palvelun tuomaa arvoa tehtyihin uhrauksiin joita joutuu tekemään ostettaessa tuotetta tai palvelua. Koska koettu asiakastyytyväisyys vaikuttaa vahvasti tuleviin ostopäätöksiin on erittäin tärkeä jatkuvasti tutkia miten tyytyväisiä asiakkaat ovat yrityksen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin.


Asiakkaiden ostokäyttäytymiseen vaikuttaa mistä he hankkivat tietoa ostopäätöksiinsä, mitkä vaihtoehdot koetaan varteenotettaviksi, mitkä motiivit ohjaavat ostopäätöstä, kuinka pitkän aikaa ostopäätöksen tekemiseen menee, minkälaisia mahdollisia lisäpalveluita tarvitaan asiakkaiden ostopäätösten tekemiseen sekä minkälaisen tyytyväisyyden asiakkaat kokevat ostoksen jälkeen. Jos tiedät minkälainen ostokäyttäytyminen nykyisillä tai potentiaalisilla asiakkailla on, sinun on helpompi laatia toimiva markkinointiohjelma.