För att vara intressant på en marknad som ständigt förändras är det av stor vikt att alltid utmana din organisation till nytänkande och utveckling. Att kontinuerligt arbeta med att hålla uppe innovativiteten i ditt företag ger goda förutsättningar för företagets framtida konkurrenskraft.


Utvecklingen av ditt företag sker på många olika plan och i olika processer men den gemensamma nämnaren är att all utveckling i grunden kräver en dialog med personer eller organisationer som har att göra med företaget. För att veta huruvida det finns nöjda eller missnöjda kunder/partners behöver man med jämna intervaller mäta om den upplevda kvaliteten motsvarar de givna löften. Svaren är en bra utgångspunkt för vidareutveckling av organisationens kvalitet oberoende om de är positiva eller negativa.

 

Strategisk planering är konkret att ställa upp mål för framtida utveckling. Vart vill du nå med din affärsverksamhet? Vilken är position på marknaden idag och var vill du att den skall vara i framtiden? Detta är två konkreta frågor som kräver en hel del företagsspecifik samt branschrelaterad information för att kunna besvaras på ett trovärdigt sätt. Informationen finns troligtvis men är den anpassad för att på ett funktionellt sätt kunna hanteras av din organisation.

 

Att tänka på framtid, framgång och olika scenarier är ett mycket bra sätt att känna på vart du och ditt företag kan nå om allt går enligt planerna. Här kan såväl företagets utbud som de gällande strukturerna utmanas på många olika plan.